सूचना: ब्ल्युबुक नविकरण सुबिधा

Smart Service को सहकार्यमा यस संस्थाबाट मिति २०७८ श्रावण १० गते आईतबार देखि मोटर साइकल, स्कुटर तथा कारहरुको ब्ल्युबुक नविकरण सुबिधा उपलब्ध गराईएको जानकारी गरीन्छ । थप जानकारीका लागि ९८५१२०६४०० र ०१५२६५६६२  धन्यबाद ।

Leave a Reply